Çözümler

Polimer Şeritli Donatılı Toprak Duvar Sistemi dolguda kullanılan bir istinat yapısıdır.

Polimer şeritli sürtünmeli ankrajlı toprak duvar sistemi, karayollarında istinat duvarı, köprülerde kenar ayağı, limanlarda rıhtım duvarı olarak kullanılan hızlı ve ekonomik bir istinat yapısıdır. Sistemdeki başlıca elemanlar prekast betonarme yüzey panelleri, polimer esaslı sürtünme şeritleri ve dolgu malzemesidir.

Bir duvarın stabilitesi dolgu parçacıkları ile şeritler arasında sürtünme ile oluşan etkileşimle sağlanmakta ve duvarın çalışması için temel prensibi oluşturmaktadır. Toprakarme duvarın inşaatı sırasında belirli işlemler birbirini takip edecek şekilde yapılır.

  • Yüzey panellerinin yerleştirilmesi
  • Panel arkasının ilk sıra ankraj seviyesine kadar dolgu ile doldurulması
  • Ankraj şeritlerinin yerleştirilmesi
  • Ankraj şeritlerinin üzerinin dolgu ile örtülmesi

Bu işlemler duvar istenilen yüksekliğe erişinceye kadar devam eder.

Polimer Şeritli Donatılı Toprak Duvar sisteminin başarılı bir şekilde kullanılmasının arkasında beş temel neden bulunmaktadır.

  • Ekonomi – Gerek malzeme ve gerekse zaman açısından klasik betonarme sistemler ile karşılaştırıldığında maliyeti daha düşüktür
  • Hız – Yapımı betonarme sistemlerine göre daha hızlıdır
  • Basitlik – Sadece üç ana kalem içeren sistem (yüzey panelleri, sürtünme şeritleri ve dolgu malzemesi) vasıfsız işçi, hafif makina ve ekipman ile rahatlıkla inşaa edilebilir
  • Görünüş – Prekast yüzey panelleri değişik geometri ve şekiller ile gerektiği durumlarda renkli ve dokulu olarak dökülebilir
  • Temel zemini – Klasik istinat yapılarının pahalı çözümler ile inşaa edilebileceği düşük taşıma kapasitesine sahip zeminler üzerinde esnek yapısından dolayı rahatlıkla projelendirilir